« terug naar vorige pagina

Klachtenregeling

Huisartsenpraktijk Assendorp heeft een procedure hoe met klachten, welke mondeling of schriftelijk (eventueel via het op de site geplaatste klachtenformulier) gemeld worden bij de praktijk, om te gaan. We willen in geval van een klacht zo snel mogelijk met u in overleg treden om te horen wat de klacht is, te overleggen hoe we de eventuele gevolgen kunnen beperken en te overleggen wat in vervolg beter kan om waar mogelijk herhaling te voorkomen.

Voor het geval de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, zijn we aangesloten bij de landelijke klachtenfunctionaris en geschillencommissie van de LHV (SKGE). De reglement landelijke klachten en geschillenregeling in de zorg  kunt inzien door te klikken op de link.