Start dropdown content
sluiten

Herhaal medicatie

U kunt uw herhaalmedicatie online bestellen op MijnGezondheid.net

Bestel uw herhaalmedicatie snel en gemakkelijk online via het patiënten portaal MijnGezondheid.net.

 

 

 

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

 

U kunt herhaalmedicatie ook bestellen via de receptenlijn

Bel (038) 421 84 18 keuze 2

 

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Afspraak maken

Online afspraak maken
U kunt 24 uur per dag online een afspraak maken via MijnGezondheid.net. U kiest zelf met wie en wanneer. Als u de afspraak heeft gemaakt, staat deze direct in onze agenda.

De online gemaakte afspraken zijn altijd 10 minuten en bedoeld om 1 klacht of vraag te bespreken. Mocht u meer klachten willen bespreken tijdens het consult of u verwacht meer dan 10 minuten nodig te hebben, kunt u een afspraak maken via de doktersassistente.

Bij twijfel of een afspraak nodig is kunt u goede informatie vinden op: http://thuisarts.nl

 

U kunt ook telefonisch een afspraak maken

Bel (038) 4218418

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

E-consult huisarts/POHs

U kunt uw vraag stellen op MijnGezondheid.net

E-consult
Met een e-consult kunt u minder dringende vragen voorleggen aan uw huisarts of praktijkondersteuner. Stel uw vraag direct via het patiënten portaal MijnGezondheid.net.

 

 

 

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

 

Bespreekt u uw medische klachten liever direct met een van onze medewerkers?

(038)4218418

Elke werkdag open van 08:00 tot 17:00 uur.

 

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Tip of klacht melden

U heeft een klacht, wat kunt u doen?
Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de inzet en het werk van de medewerkers van onze huisartsenpraktijk. Een enkele keer is dat niet het geval. Op deze pagina leest u wat u kunt doen met uw onvrede of klacht.

Praat met uw huisarts
Als u ontevreden bent over uw huisarts of een klacht heeft, dan hoeft u dat niet voor u te houden. Er zijn meerdere manieren om uw onvrede kenbaar te maken. Allereerst adviseren wij u uw klacht te bespreken met uw huisarts. Als uw huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij niets ondernemen om de klacht op te lossen. Daarom stelt uw huisarts het op prijs dat hij of zij de gelegenheid krijgt om er met u over te praten. Dat kan ook als de klacht over de praktijkassistent(e) of de waarnemer gaat. U kunt de klacht (of suggestie) ook melden met bijgevoegd formulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de onafhankelijk klachtenfunctionaris van de SKGE of bij de SKGE een klacht indienen. Informatie hierover vond u op hun website:

www.skge.nl

Klachtenformulier Huisartsenpraktijk Assendorp

 • Uw gegevens

  Degene die de klacht indient.
 • Gegevens van de patiënt

  Dit kan ook de vertegenwoordiger of nabestaande van de patiënt zijn.
 • Bijvoorbeeld ouder, echtgenote
 • Aard van de klacht

 • :
 • Meerdere keuzes mogelijk


  Bij het versturen van dit formulier geef ik toestemming dat deze gegevens mogen worden gebruikt ten behoeve van de verwerking van de tip of klacht
  Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden en niet worden verstrekt aan derden. Uw gegevens kunnen te allen tijde weer worden verwijderd.

  Voor volledige informatie over het verwerken van uw gegevens zie onze privacystatement


 

Over de praktijk

Welkom op de website van huisartsenpraktijk Assendorp

U vindt hier veel informatie over onze praktijk; telefoonnummers, openingstijden, waarneming in avond- en weekend, routebeschrijving.

Via de knoppen in de bovenste foto op onze website kunt u in een beveiligde omgeving herhaalrecepten aanvragen, afspraken maken op het spreekuur en eenvoudige medische vragen stellen. 

Ook staat er betrouwbare informatie over gezondheidszorg op de website, deze informatie wordt regelmatig onderhouden en vernieuwd.

Coronavirus

Blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (boven 38 graden).

 • Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft.
 • U hoeft de huisarts niet te bellen.

Bel wel direct de huisarts of huisartsenpost als 1 of meer van deze punten voor u klopt:

 • u wordt in een paar dagen steeds zieker
 • u ademt steeds moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)
 • u raakt steeds meer in de war
 • u heeft meer dan 3 dagen koorts
 • u bent ouder dan 70, u heeft een chronische ziekte of minder weerstand EN u krijgt koorts

Ga NIET naar de huisarts toe. Voor kinderen zijn de adviezen hetzelfde als voor volwassenen.

Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:

 • Was uw handen vaak met zeep.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geef anderen geen hand.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Zie voor meer informatie de website van het RIVM of kijk op thuisarts.nl. Bij vragen: bel 0800-1351.

Openingstijden

Praktijknieuws

                                                                                                                      Zwolle, 10.12.2019

Geachte heer, mevrouw,

Sinds 1994 zijn we met veel plezier werkzaam in onze huisartsenpraktijk in Assendorp. De huisartsgeneeskunde heeft zich in die jaren sterk ontwikkeld, maar binnen deze veranderingen hebben we steeds geprobeerd de zorg voor u zo goed en zo persoonlijk mogelijk te organiseren.

We merken afgelopen jaar dat we na deze 25 jaar behoefte hebben na te denken hoe we de ontwikkeling van de praktijk en onze eigen ontwikkeling vorm kunnen geven, zodat we met evenveel plezier en enthousiasme de praktijk nog vele jaren voort kunnen zetten.

Vanaf komende kerstdagen tot 1 september 2020 hebben we de keus gemaakt een lange periode vrij te nemen. 

De mogelijkheid om dit te realiseren deed zich voor omdat juist komende maanden twee goede, betrouwbare huisartsen beschikbaar zijn, die hun opleiding in onze praktijk hebben genoten. Dit zijn S. Bouwman en L. Paalman, welke u mogelijk dus al kent. 

Daarnaast blijven M. Meijerink en R. Sloothaak beiden in de praktijk werken. Hiermee werken in onze praktijk vier huisartsen, waar wij alle vertrouwen in hebben dat ze, aansluitend op onze stijl, goede deskundige huisartsenzorg leveren samen met de andere medewerkers van de praktijk.

Wij verheugen ons erg op deze periode, maar ook om daarna voor u in onze mooie praktijk weer beschikbaar te zijn als huisarts.

Veel groeten en goede feestdagen,

A.J.M. Groot

O. Schwantje

 

Meer informatie

 • Spreekuur op afspraak

  U kunt van 08.00 tot 17.00uur bellen voor een afspraak. Indien u ’s ochtends voor 10.00uur belt kunt u in vrijwel alle gevallen dezelfde dag terecht op het spreekuur. U hoeft echter niet altijd naar het spreekuur te komen. Veel vragen kunnen we ook telefonisch beantwoorden. U kunt altijd even met de assistente overleggen of het voor uw probleem nodig is op spreekuur te komen als u twijfelt. Op de website Moet ik naar de dokter kunt u ook zelf vast beoordelen of een afspraak nuttig is en wat u eventueel zelf al kan doen aan eenvoudige medische klachten.

  In de meeste gevallen zal de assistente naar de aard van de klacht vragen om een inschatting te kunnen maken op welke termijn u gezien moet worden door de huisarts en hoeveel tijd voor de afspraak ingepland moet worden. Meestal duurt een afspraak ongeveer 10 minuten. Als u bij het maken van de afspraak aangeeft meer tijd nodig te hebben voor bijvoorbeeld een gesprek of meer dan een klacht houdt de assistente hier rekening mee. Ook kunt u, als u belt voor een afspraak, aangeven bij welke arts u de afspraak wilt maken. De assistente zal hier zoveel mogelijk rekening mee houden, maar als het spreekuur van de huisarts van voorkeur vol zit, wordt de afspraak bij een van de andere artsen gepland.

  Naast het spreekuur van de huisarts is er een spreekuur van de assistente voor kleine verrichtingen en bloeddrukcontroles. De praktijkondersteuner verzorgt de spreekuren van de mensen met diabetes mellitus, astma en COPD en preventie hart- en vaatziekten.

  Telefonisch spreekuur

  U belt tussen 08.00u en 11.30 uur naar de praktijk en vraagt om een telefonisch consult. De huisarts belt u dan later die dag, meestal tussen 11.30u en 12.30 uur, terug

  E-consult

  Het is ook mogelijk mogelijk om via deze website een vraag aan de huisarts of praktijkondersteuner te stellen. Een e-consult is alleen mogelijk bij niet spoedeisende, eenduidige vragen, bij voorkeur in aansluiting op een eerder consult, waarbij geen aanvullende vragen of lichamelijke onderzoek nodig zijn. 

  Uitslagen
  Bel voor uitslagen liefst voor 11.00uur ’s ochtends.

   

   

 • De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Om goed te kunnen beoordelen op welke wijze zij u het beste van dienst kan zijn is het belangrijk te weten waarvoor u belt of een afspraak wilt maken. Daarnaast weet zij het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhaalrecepten. 

  U kunt bij de assistente verder terecht voor:

  • Herhaalrecepten
  • Het meten van de bloeddruk
  • aanstippen van wratten
  • verbinden van wonden
  • oren uitspuiten
  • hechtingen verwijderen
  • zwangerschapstest
  • urine onderzoek
  • suiker- en Hb-controle
  • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
  • zwachtelen en tapen
  • verstrekken van informatiefolders

  Maak hiervoor telefonisch een afspraak op werkdagen tussen 08.00 en 17.00uur

   

 • De praktijkondersteuner somatiek verzorgt zelfstandig spreekuren daar waar sprake is van geprotocolleerde zorg, altijd in nauwe samenspraak met de huisarts. Het betreft spreekuren voor b.v.

  – diabetes mellitus (suikerziekte)

  – COPD

  – Astma

  – Hart- en vaatziektepreventie

  – Stoppen met roken

  Sedert 2012 is ook een praktijkondersteuner GGZ, Florien Luitse werkzaam in de praktijk. Zij kan u begeleiden in geval van psychosociale problematiek na verwijzing door de huisarts. Onze praktijkondersteuner GGZ is een  psycholoog.

 • Huisartsenpost Zwolle

  De waarneming ’s avonds, ’s nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen van de regio Zwolle om 24uur voor spoedgevallen adequate huisartsenzorg te verlenen. De huisartsenpost is alleen bestemd voor spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg. Via de app of website Moet ik naar de dokter.nl kunt u zelf al beoordelen of een klacht spoedeisend id of kan wachten tot na het weekeinde.

  Openingstijden
  Iedere werkdag van 17.00u-8.00u, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartspost geopend.
  U kunt alleen na telefonische afspraak bij de huisartsenpost terecht, dit om de wachttijden acceptabel te houden.

  Adres huisartsenpost:

  Huisartsenpost Zwolle

  Dr van Heesweg 2

  8025AC Zwolle

  0900-3336333

 • Vakantie en nascholing  huisartsenpraktijk Assendorp 2018

  De praktijk is gesloten:

  29 januai 2019

  25 februari t/m 01 maart 2019 

  08 juli t/m 26 juli 2019

  07 oktober t/m 11 oktober 2019

  30 december 2019 t/m 3 januari 2020

  De vakantiewaarneming is bedoeld voor alle zorgvragen die niet kunnen wachten tot onze terugkomst. Met name bij de aanvraag van herhaalrecepten is het prettig als u deze voor onze vakantie via deze website of telefonisch aanvraagt.

  Indien tijdens onze afwezigheid op werkdagen een huisarts nodig hebt en dit bezoek kan niet uitgesteld worden tot wij weer aanwezig zijn, kunt u contact opnemen met 

  –  Dr Edema, tel 038-4215558, indien uw achternaam begint met A t/m K

  –  Dr Kiewiet, tel 038-4214974,  indien uw achternaam begint met L t/m Z

   

  In avond- nacht en weekend diensten kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met de Huisartsenpost Zwolle via telefoonnummer:  0900 – 3336333

  Voor een levensbedreigende situatie: bel 112 

 • He is verstandig tijdig na te denken over uw wensen met betrekking tot medisch handelen. Dit kan in alle levensfasen van belang zijn, maar het wordt uiteraard meer actueel indien er een ernstige ziekte geconstateerd wordt of bij het bereiken van een hogere leeftijd.

  Als handleiding hebben we een voorbeeld van een wilsverklaring opgesteld met als doel hiermee het gesprek aan te gaan met uw naasten en uw huisarts. Het is van belang dat u uw wilsverklaring bespreekt met uw naasten, zodat deze van uw wensen op de hoogte zijn. Na een gesprek met uw huisarts wordt de wilsverklaring wordt opgenomen in uw medisch dossier en kan deze als leidraad dienen bij medische keuzes. Uiteraard is uw wilsverklaring ten allen tijde door u te herroepen.

  Informatie over de wilsverklaring

  Voorbeeld wilsverklaring

  Meer informatie

  Wel of niet reanimeren

  In de tekst “wel of niet reanimeren, een zinvolle keuze” vindt u informatie over het nut van het vastleggen van uw keuze om wel of niet gereanimeerd te worden en over de voor- en nadelen van reanimeren in de verschillende situaties. Ook hierbij is het van belang dit te delen met uw naasten en deze op de hoogte te brengen van uw wensen. 

  Wel of niet reanimeren, een zinvolle keuze

Medewerkers

A.J.M Groot
Huisarts
O. Schwantje
Huisarts
M. Meijerink
Huisarts
R. Sloothaak
Huisarts
L. Paalman
Huisarts
S. Bouwman
Huisarts
Pamela Bruens
Praktijkondersteuner somatiek , Physician assistent
Caroline Pullen
Praktijkondersteuner huisarts somatiek
Florien Luitse
Praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg
Alma Buitenhuis
Doktersassistente
Laura Burgmeijer
Doktersassistente
Jennieke Pierik
Dokterassistente
Milou Zwerink
Dokterassistente

Handig om te weten

MijnGezondheid.net is uw persoonlijke zorgdossier op internet en biedt u de mogelijkheid gezondheidszaken veilig, makkelijk en snel te regelen.

Vraag uw huisarts of apotheker om u aan te melden.

Lees meer

Praktijk gesloten voor nieuwe inschrijvingen

Per 17 september 2019 is de praktijk gesloten voor nieuwe inschrijvingen. De praktijk is de afgelopen maanden erg snel gegroeid Om kwalitatief goede huisartsenzorg te blijven leveren hebben we besloten (voorlopig) geen nieuwe patiënten aan te nemen.

Inwonende partners en gezinsleden met eenzelfde woonadres kunnen zich uiteraard wel inschrijven in de praktijk. U kunt zich dan bij onze assistentes aanmelden.

BIG registratie medewerkers

A.J.M. Groot     99021238001

O. Schwantje     19023834901

M.Meijerink       59912079501

R. Sloothaak       49911765601

S.B.J. Bouwman 19914786501

L. Paalman          09917910701

 

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent