Meer informatie

 • Spreekuur op afspraak

  U kunt van 08.00 tot 17.00uur bellen voor een afspraak. Indien u ’s ochtends voor 10.00uur belt kunt u in vrijwel alle gevallen dezelfde dag terecht op het spreekuur. U hoeft echter niet altijd naar het spreekuur te komen. Veel vragen kunnen we ook telefonisch beantwoorden. U kunt altijd even met de assistente overleggen of het voor uw probleem nodig is op spreekuur te komen als u twijfelt. Op de website Moet ik naar de dokter kunt u ook zelf vast beoordelen of een afspraak nuttig is en wat u eventueel zelf al kan doen aan eenvoudige medische klachten.

  In de meeste gevallen zal de assistente naar de aard van de klacht vragen om een inschatting te kunnen maken op welke termijn u gezien moet worden door de huisarts en hoeveel tijd voor de afspraak ingepland moet worden. Meestal duurt een afspraak ongeveer 10 minuten. Als u bij het maken van de afspraak aangeeft meer tijd nodig te hebben voor bijvoorbeeld een gesprek of meer dan een klacht houdt de assistente hier rekening mee. Ook kunt u, als u belt voor een afspraak, aangeven bij welke arts u de afspraak wilt maken. De assistente zal hier zoveel mogelijk rekening mee houden, maar als het spreekuur van de huisarts van voorkeur vol zit, wordt de afspraak bij een van de andere artsen gepland.

  Het avondspreekuur op de woensdag wordt verzorgd door dr Groot en dr Schwantje.

  Naast het spreekuur van de huisarts is er een spreekuur van de assistente voor kleine verrichtingen en bloeddrukcontroles. De praktijkondersteuner verzorgt de spreekuren van de mensen met diabetes mellitus, astma en COPD en preventie hart- en vaatziekten.

  Telefonisch spreekuur

  U belt tussen 08.00u en 11.30 uur naar de praktijk en vraagt om een telefonisch consult. De huisarts belt u dan later die dag, meestal tussen 11.30u en 12.30 uur, terug

  E-consult

  Het is ook mogelijk mogelijk om via deze website een vraag aan de huisarts of praktijkondersteuner te stellen. Een e-consult is alleen mogelijk bij niet spoedeisende, eenduidige vragen, bij voorkeur in aansluiting op een eerder consult, waarbij geen aanvullende vragen of lichamelijke onderzoek nodig zijn. 

  Uitslagen
  Bel voor uitslagen liefst voor 11.00uur ’s ochtends.

   

   

 • De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Om goed te kunnen beoordelen op welke wijze zij u het beste van dienst kan zijn is het belangrijk te weten waarvoor u belt of een afspraak wilt maken. Daarnaast weet zij het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhaalrecepten. 

  U kunt bij de assistente verder terecht voor:

  • Herhaalrecepten
  • Het meten van de bloeddruk
  • aanstippen van wratten
  • verbinden van wonden
  • oren uitspuiten
  • hechtingen verwijderen
  • zwangerschapstest
  • urine onderzoek
  • suiker- en Hb-controle
  • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
  • zwachtelen en tapen
  • verstrekken van informatiefolders

  Maak hiervoor telefonisch een afspraak op werkdagen tussen 08.00 en 17.00uur

   

 • De praktijkondersteuner somatiek verzorgt zelfstandig spreekuren daar waar sprake is van geprotocolleerde zorg, altijd in nauwe samenspraak met de huisarts. Het betreft spreekuren voor b.v.

  – diabetes mellitus (suikerziekte)

  – COPD

  – Astma

  – Hart- en vaatziektepreventie

  – Stoppen met roken

  Sedert 2020 is , Sanne Alberts als  praktijkondersteuner GGZ werkzaam in de praktijk. Zij kan u begeleiden in geval van psychosociale problematiek na verwijzing door de huisarts. 

  Onze praktijkondersteuner GGZ, Sanne Alberts-Kortman, is sinds 2020 werkzaam in de praktijk. De POH-GGZ ondersteunt de huisarts en is gespecialiseerd in de begeleiding van patienten met psychische klachten. Hierbij kunt u denken aan klachten als stress, somberheid, rouw, angst.
  Na doorverwijzing door de huisarts brengt zij samen met u uw situatie in kaart en gaat deze verhelderen. Vervolgens adviseert zij u over een mogelijke aanpak van de klachten. Als verwacht wordt dat de klachten met een beperkt aantal gesprekken op te lossen zijn, begeleidt zij patiënten zelf in de praktijk eventueel gecombineerd met een online behandeling (therapieland). Gesprekken duren circa een half uur.
  Bij zwaardere of terugkerende problematiek kan gekeken worden of een/welk vervolgtraject (bijvoorbeeld diagnostiek en behandeling) buiten de huisartsenzorg bij u past.

 • Huisartsenpost Zwolle

  De waarneming ’s avonds, ’s nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen van de regio Zwolle om 24uur voor spoedgevallen adequate huisartsenzorg te verlenen. De huisartsenpost is alleen bestemd voor spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg. Via de app of website Moet ik naar de dokter.nl kunt u zelf al beoordelen of een klacht spoedeisend id of kan wachten tot na het weekeinde.

  Openingstijden
  Iedere werkdag van 17.00u-8.00u, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartspost geopend.
  U kunt alleen na telefonische afspraak bij de huisartsenpost terecht, dit om de wachttijden acceptabel te houden.

  Adres huisartsenpost:

  Huisartsenpost Zwolle

  Dr van Heesweg 2

  8025AC Zwolle

  0900-3336333

 • Vakantie huisartsenpraktijk Assendorp 2022

  De praktijk is gesloten ivm vakantie  in de volgende periode:

  30 mei 2022 t/m 03.06.22

  Indien tijdens onze afwezigheid op werkdagen een huisarts nodig hebt en dit bezoek kan niet uitgesteld worden tot wij weer aanwezig zijn, kunt u contact opnemen met 

  HAP Weezenland,  tel 038-4214974, indien uw achternaam begint met A t/m K

  Dr Edema, tel 038-4215558indien uw achternaam begint met L t/m Z. 

  De vakantiewaarneming is bedoeld voor alle zorgvragen die niet kunnen wachten tot onze terugkomst. Met name bij de aanvraag van herhaalrecepten is het prettig als u deze voor onze vakantie via deze website of telefonisch aanvraagt.

  In avond- nacht en weekend diensten kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met de Huisartsenpost Zwolle via telefoonnummer:  0900 – 3336333

  Voor een levensbedreigende situatie: bel 112 

 • He is verstandig tijdig na te denken over uw wensen met betrekking tot medisch handelen. Dit kan in alle levensfasen van belang zijn, maar het wordt uiteraard meer actueel indien er een ernstige ziekte geconstateerd wordt of bij het bereiken van een hogere leeftijd.

  Als handleiding hebben we een voorbeeld van een wilsverklaring opgesteld met als doel hiermee het gesprek aan te gaan met uw naasten en uw huisarts. Het is van belang dat u uw wilsverklaring bespreekt met uw naasten, zodat deze van uw wensen op de hoogte zijn. Na een gesprek met uw huisarts wordt de wilsverklaring wordt opgenomen in uw medisch dossier en kan deze als leidraad dienen bij medische keuzes. Uiteraard is uw wilsverklaring ten allen tijde door u te herroepen.

  Thuisarts.nl, levenseinde

  Behandelwensen en behandelgrenzen

  Informatie over de wilsverklaring

  Voorbeeld wilsverklaring

  Wel of niet reanimeren

  In de tekst “wel of niet reanimeren, een zinvolle keuze” vindt u informatie over het nut van het vastleggen van uw keuze om wel of niet gereanimeerd te worden en over de voor- en nadelen van reanimeren in de verschillende situaties. Ook hierbij is het van belang dit te delen met uw naasten en deze op de hoogte te brengen van uw wensen. 

  Wel of niet reanimeren, een zinvolle keuze

 • Uw medische gegevens thuis bekijken. Hoe doet u dat?

  Bent u bij de huisarts geweest? Uw huisarts zet uw medische gegevens in zijn computer in uw medische dossier.

  Bijvoorbeeld:

  • het advies van de huisarts
  • de uitslagen van onderzoek
  • de lijst met uw medicijnen
  • uw voorgeschiedenis

  U kunt uw medische gegevens daarna online lezen op uw eigen telefoon of computer. Dat kan nadat u veilig inlogt. U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.

  Wilt u de gegevens over uw gezondheid bekijken op internet? U kunt inloggen op MGN (MijnGezondheid.net) door bovenaan deze website te klikken op mijn omgeving en veilig in te loggen met uw DigiD.  U kunt via dit Aanmeldformulier MGN wel eerst aan te geven dat u inzage in uw dossier wenst, zodat wij u toegang kunnen geven.

  Aanmeldformulier MGN

  Lees meer